Noteikumi


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi  nosaka kārtību pakalpojumu izmantošanai – iegādes nosacījumus, apmaksas kārtību, piegādes termiņus un veidus, pakalpojumu pārtraukšanu un atteikšanu.

1.2. Piedāvātais pakalpojums ir Latvijas valstī ražotu saldumu piegāde, kas vienu reizi mēnesī tiek izsūtīts pircējiem, kas iegādājušies attiecīgo pakalpojumu.


2. Pakalpojuma iegāde

2.1. Pakalpojumu iespējams iegādāties uz fiksētu termiņu (1 un 3 mēnešiem) vai kā beztermiņa (ikmēneša) abonementa.

2.2 Pakalpojumu iespējams iegādāties arī kā dāvanu. Tādā gadījumā, noformējot pasūtījumu, jānorāda arī informācija par reālo saņēmēju, saskaņā ar šo noteikumu 5.3. punktu.

2.3. Piesakot pakalpojumu, pirmā tā piegāde tiks veikta līdz nākamā mēneša 1.datumam un vēlāk reizi mēnesī līdz 1.datumam attiecīgu mēnešu skaitu, uz kuru pakalpojums iegādāts. 

2.4. Pakalpojums tiek piegādāts tikai pēc apmaksas saņemšanas.


3. Pakalpojuma cena

3.1. Pakalpojuma cena noteikta mājaslapā www.sweetlatvia.eu, norādītā cena ietver visus nodokļus un piegādes izmaksas, saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu.

3.2.  Mums ir tiesības mainīt pakalpojuma cenu.

3.3. Ja pakalpojuma cena tiek palielināta, mums ir pienākums 2 mēnešus pirms cenas maiņas informēt pircējus,  kas iegādājušies beztermiņa abonementus, izmantojot kādu no saziņas kanāliem,  ko norādījis beztermiņa abonementa pircējs. 


4. Apmaksas kārtība

4.1. Pakalpojuma apmaksa veicama ar kredītkarti vai debetkarti.

4.2. Pakalpojumu uz laika periodu no 1 līdz 3 mēnešiem var iegādāties ar priekšapmaksu.

4.3. Iegādājoties beztermiņa abonementu, tiek apstiprināts, ka minētā ikmēneša summa par pakalpojumu tiek reizi mēnesī  noņemta no beztermiņa abonementa pircēja PayPal konta.

4.4. Par iegādāto pakalpojumu tā pircējs saņems rēķinu uz e-pasta adresi, kas norādīta pirkuma izdarīšanas brīdī. Pircēji, kas iegādājušies beztermiņa abonementu, katru mēnesi, kamēr pakalpojums tiek izmantots, saņems rēķinu uz e-pasta adresi, kas norādīta pirkuma izdarīšanas brīdī.


5. Piegāde

5.1. Piegāde tiek veikta ar VAS Latvijas Pasts pasta pakalpojumu starpniecību.

5.2. Noformējot pirkumu, jānorāda adrese un valsts, uz kuru veicama piegāde.

5.3. Ja pakalpojums iegādāts kā dāvana un reālais pakalpojuma saņēmējs un maksātājs nav viena persona, tad kā rēķina adrese jānorāda maksātāja informācija un kā saņēmēja adrese jānorāda reālā saņēmēja informācija.

5.4. Ja sūtījumu nepieciešams izsūtīt atkārtoti, pasta atpakaļsūtīšanas izmaksas un atkārtotās sūtīšanas izmaksas sedz pircējs. Tādā gadījumā nepieciešams sazināties ar mums par izsūtīšanas iespējām un apmaksas summu.

5.5. Ja sūtījums atgriezts mums un pircējs 1 mēneša laikā no sūtījuma atgriešanas nav sazinājies ar mums, sūtījumu saņemt nav iespējams, un apmaksa par to netiek atgriezta.


6. Pakalpojuma pārtraukšana un atteikšanās

6.1. Pircējiem, kas iegādājušies beztermiņa abonementus, iespējams pakalpojumu pārtraukt, sazinoties pa e-pastu [email protected] vai savā PayPal kontā.

6.2. Beztermiņa abonementu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī. Pārtraucot pakalpojumu, tas tiks pārtraukts ar nākamo kalendāro mēnesi pēc atteikuma noformēšanas.

6.3. Atteikšanās no pakalpojuma iespējama Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumu Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu” un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā.


7. Kontaktinformācijas maiņa

7.1. Ja mainās klienta kontaktinformācija (e-pasts, adrese) un saziņai nepieciešams izmantot citus saziņas kanālus, klientam par to jāinformē mūs, rakstot uz [email protected]


  8. Klienta datu drošība

8.1 Klienta sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot klientu personas datus, mēs izmantosim organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

8.2 Klienta personas dati tiks izmantoti, veicot pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus. Klienta personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai saņemot klienta piekrišanu.

8.3  Iesniedzot attiecīgu lūgumu , klientam ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem klienta personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai šos noteikumus.

Izvēlies savu saldumu plānu

Abonements
Bez abonementa

Saldumi tiek izsūtīti vienreiz mēnesī 1-jā datumā. Abonements automātiski apmaksājas no jūsu PayPal konta. Abonementu var atcelt jebkurā laikā, sazinoties ar mums ([email protected]) vai arī ieejot PayPal kontā un atcelt abonementu.

Mēnesis

€27 mēnesī

Abonements atjaunojas
katru mēnesi

 • Pirmais mēnesis tikai €20!!!
 • Paciņas svars līdz 1KG
 • Atcel jebkurā laikā
 • PayPal apmaksa
 • Cena €27
 •  
Nopirkt

3 Mēneši

€25 mēnesī

Abonements atjaunojas
reizi trijos mēnešos

 • Ietaupi €6
 • Paciņas svars līdz 1KG
 • Atcel jebkurā laikā
 • PayPal apmaksa
 • Cena €75
Nopirkt

Mēnesis

€30

Bez abonementa

 • Paciņas svars līdz 1KG
 • PayPal apmaksa
 • Cena €30
 •  
Nopirkt

3 Mēneši

€28

Bez abonementa

 • Ietaupi €6
 • Paciņas svars līdz 1KG
 • PayPal apmaksa
 • Cena €84
Nopirkt

Pieraksties jaunumiem

Mēs apsolam nekad nespamot jums.